Geboren: 13-08-2003

Naam
Kleur
Geslacht
Hasty Harlequin Zwart Reu
Diving Duck Zwart Reu
Moody Merganser Zwart Reu
Billy Bluebill Zwart Reu
Dabbling Duck Zwart Reu
Merry Mallard Zwart Reu
Splashing Shoveler Lever Reu
Tawny Teal Lever Reu
Common Golden Eye Zwart Teef
Mandy Mandarin Zwart Teef