Geboren: 21-03-1999

Naam
Kleur
Geslacht
Black Hill Hunter Zwart Reu
Cloud Dancing Zwart Reu
Lupin Ranger Lever Reu
Mountaineer Lever Reu
Everglades Lever Teef
Avalanche Lever Teef